superial_jpgSuperial to system o podwyższonej izolacji termicznej. Trójkomorowa przekładka termiczna, komorowa uszczelka centralna oraz specjalne uszczelki szklące dają możliwość osiągnięcia współczynnika UR < 2.0 W/m2K (grupa materiałowa 1.0 wg normy DIN 4108).

System ten posiada głębokość ościeżnic okiennych i profili do zabudów stałych 75 mm oraz głębokość skrzydeł okienny 84 mm. Opiera się na akcesoriach , listwach szklących oraz okuciach z innych systemów izolacji termicznej.

Superial uzyskuje bardzo dobre właściwości akustyczne oraz daje możliwość zastosowania wypełnień o grubości od 14 mm do 61 mm .