logo-ue

 

KM Okno S.C. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa realizuje projekt: „Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu – stolarki PVC z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Invisible Decor-Finishing będącej rezultatem prac B+R przedsiębiorstwa KM OKNO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0219/16

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu trzech linii produkcyjnych wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych ( technologię IDF) tj. dwie linie produkcyjne, które będą składać się z zgrzewarki czterogłowicowej, centrum obróbczego na gotowej zgrzewce do skrzydeł, stołu obrotowego, oczyszczarki oraz jednej linii produkcyjnej, która będzie składać się z zgrzewarki czterogłowicowej, centrum obróbczego na gotowej zgrzewce do ram, stołu obrotowego, oczyszczarki. Zakupione linie produkcyjne Wnioskodawca wykorzysta do wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci znacznie ulepszonej stolarki PVC. Produkt będzie  rezultatem zleconych prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest opracowana technologia Invisible Decor-Finishing (IDF).  Stolarka wyprodukowana w technologii IDF będzie charakteryzować się niewystępującą do tej pory wytrzymałością i estetyką zgrzewu co ma kluczowe znaczenie dla projektu.

Cel projektu: 

Celem projektu jest przeprowadzenie zasadniczej, innowacyjnej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego, rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności, ograniczenie ilości reklamacji oraz sprostanie oczekiwaniom klientów  wnioskodawcy poprzez zakup trzech linii produkcyjnych powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, które doprowadziły do opracowania technologii IDF oraz wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej stolarki PVC, charakteryzującej się innowacyjnością na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Planowane efekty:

Wnioskodawca poprzez realizację projektu osiągnie możliwość produkcji stolarki PVC charakteryzującej się wysoką wytrzymałością zgrzewów profili i wysoką estetyką wykończenia. Wnioskodawca wprowadzając na rynek znacząco ulepszony produkt pozyska nowych odbiorców, a także poprawi swoją ofertę dla obecnych kontrahentów. Realizacja projektu przyczyni się również do polepszenia pozycji i możliwości konkurowania o klienta bardziej wymagającego w tym odbiorców zagranicznych. Poprzez realizację projektu wnioskodawca zwiększy potencjał technologiczny swojego przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 4.797.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.340.000,00 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2016 RPO

logo-ue

W związku z realizacją projektu: „Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu – stolarki PVC z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Invisible Decor-Finishing będącej rezultatem prac B+R przedsiębiorstwa KM OKNO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0219/16

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

Składamy zapytanie:

zapytanie-ofertowe-km-okno_13122016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 1-12-2016 RPO

 

 

 

 

promocja projektu sierpienrpo strona luty