ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2016 RPO

logo-ue

W związku z realizacją projektu: „Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu – stolarki PVC z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Invisible Decor-Finishing będącej rezultatem prac B+R przedsiębiorstwa KM OKNO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0219/16

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Składamy zapytanie:

zapytanie-ofertowe-km-okno_13122016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 1-12-2016 RPO